NEODKLADAJTE RIEŠENIE KONFLIKTU

Zotrvávanie v konfliktnej situácii bez jej okamžitého riešenia narušuje vzťahy v súkromí, rodine, zhoršuje pracovnú výkonnosť, znižuje koncentrovanosť, vedie k zvýšeniu omylného konania, deformuje osobné a pracovné plány.

Iba včasné začatie riešenia konfliktu, bezodkladné, po uvedomení si, že konflikt nastal, je účinnou cestou pre jeho zastavenie a účinné riešenie.

MEDIÁCIA PÔSOBÍ PREVENTÍVNE V PRÍPADE VZNIKU ĎALŠÍCH MOŽNÝCH SPOROV

Mediácia pomáha redukovať prekážky v komunikácii medzi účastníkmi sporu.

Mediácia vytvára príležitosti na hľadanie a preskúmanie alternatív riešenia pre konfliktnú situáciu, v ktorej ste sa ocitli.

Mediácia prihliada na potreby všetkých zúčastnených v konflikte.

Mediácia je orientovaná viac na súčasnosť a budúcnosť ako na minulosť.